Bavnodde-grønsand

Beskrivelse

Havaflejring fra Sen Kridt. Består af leret sand og kvartssandsten aflejret under storme.

Fossilindhold

Rig på fossiler fra havdyr.

Ses blottet her

Ses ved Bavnodde Klint.