Arnager-grønsand

Beskrivelse

I sidste halvdel af Kridt steg havet, så oven for Jydegård Formationen finder man rene havaflejringer. Den første er Arnager-grønsand fra første del af Sen Kridt. Laget består af finkornet sand, der er farvet grønt af mineralet glaukonit.

Fossilindhold

Rig på fossiler fra havdyr.

Ses blottet her

Stranden ved Arnager by.

Kort over Bornholm og Arnager grønsand