Bavnodde-grønsand

Beskrivelse

Havaflejring fra Sen Kridt. Består af leret sand og kvartssandsten aflejret under storme.

Fossilindhold

Rig på fossiler fra havdyr.

Ses blottet her

Ses ved Bavnodde Klint.

Kort over Bornholm og Bavnodde grønsand