Hasle Formationen

Beskrivelse

Efter Rønne Formationen kommer Hasle Formationen, der også er aflejret i Tidlig Jura (lige efter Rønne Formationen). Den er 80-100 tyk og dannet i kystnært hav, hvor havet altså må være steget i en periode og overskyllet flodsletterne osv., som Rønne Formationen blev aflejret i. Består af finkornet sandsten med grus og tynde lag af ler og silt, som bl.a. er aflejret under storme.

Fossilindhold

Rig på fossiler fra havdyr, f.eks. svaneøgler og enkelte fund fra dinosaurer, der tyder på, at havniveauet i området i perioder må være blevet lavere igen, i hvert fald så lavvandet, at små landlevende dyr kunne gå der og lede efter mad.

Ses blottet her

Skrænten på Hasle Sydstrand.

Dinosaurfund Hasle Formationen

Dinosaurfund

  • Fodspor fra meget lille rovdinosaur (på størrelse med en krage)
  • Stykke af lårbensknogle fra meget lille saurpodtype (på størrelse med en labrador)
Kort over Bornholm og Hasle formation