Jydegård Formationen

Beskrivelse

Oven for Robbedale Formationen ligger Jydegård Formationen, der er en op til 110 m tyk aflejring af mestendels fin- og grovkornet sand med områder af ler og lerjernsten. Dannet i en lagune, i sidste del af Tidlig Kridt.

Fossilindhold

Rig på fossiler. Bl.a. tænder fra dinosaurer, samt snegle og muslinger.

Ses blottet her

Formationens øverste del kan ses i Carl Nielsens Grusgrav.

Dinosaurfund Jydegård Formationen

Dinosaurfund:

  • Tand fra mellemstor rovdinosaur, ny art navngivet Dromaeosauroides bornholmensis
  • Tand fra mellemstor rovdinosaur, måske bornholmensis, men usikkert
  • Tand fra sauropod
  • Forstenet stykke lort, ca. 4 cm lang, måske D. bornholmensis, men meget usikkert
Kort over Bornholm og Jydegård formation