Kågerød Formationen

(Kaldes også ’Risebækleddet’)

Beskrivelse

Et 60-80 m tykt lag af fed, rød og grøn plastisk ler og grovkornet sandsten, der er aflejret i Sen Trias på en flad flodslette tæt ved kysten. Der har ikke været ret meget planteliv, da der er meget få planterester i aflejringen. Klimaet var desuden meget tørt. På flodsletten blev udfældet små stykker hvidt kalk (kalkkonkretioner), som kan findes i Formationen.

Fossilindhold

Spredte plantedele.

Ses blottet her

Ses i skrænterne på stranden ved Risegård.

Kort over Bornholm og Kågerød formation