Rabekke Formationen

Beskrivelse

Den tidligste Kridtaflejring, der er 110 m tyk og består af sandsten, sand, ler og silt med mange plantedele. Er aflejret i floder og i en mangovesump nær kysten.

Fossilindhold

Fodspor efter dinosaurer og planterester.

Ses blottet her

Ses ved Arnager Bugt.

Dinosaurfund Rabekke Formationen

Dinosaurfund

  • Fodspor, formentlig sauropod, fundet som tværsnit i skrænt
Kort over Bornholm og Rabekke formation