Robbedale Formationen

Beskrivelse

Ovenpå Rabekke Formationen ligger den ca. 40 m tykke Robbedale Formation, der er en aflejring af fin-, mellem- og grovkornet kvartsand aflejret ved kysten i den sidste del af Tidlig Kridt på og foran en barriereø ud mod havet.

Fossilindhold

Rigt på sporfossiler, altså spor fra dyrs aktivitet som gravegange osv.

Ses blottet her

Kunne ses i Carl Nielsens Grusgrav (nu oversvømmet), nu kun i skrænterne ved Arnager Bugt.

Kort over Bornholm og Robbedale formation