Rønne Formation

Beskrivelse

Den ældste Jura-aflejring på Bornholm ses i den op til 400 m tykke Rønne Formation (Tidlig Jura). Den består af en blanding af ler, sand, sandsten, kul, silt, og spor efter rødder i en orden, der tyder på aflejring i søer, flodsletter, i tidevandskanaler og -flader.

Fossilindhold

Stort indhold af plantedele i aflejringerne afslører kraftig plantevækst, og derfor må klimaet være blevet fugtigere end det, Kågerød Formationen blev aflejret i.

Ses blottet her

Ses i skrænterne ved Sose Bugt.

Dinosaurfund på Rønne Formation

Dinosaurfund

  • Fodspor, formentlig fra sauropod, fundet som tværsnit i skrænt.
Kort over Bornholm og Rønne formation