Privatlivspolitik for abonnenter på Geoviden

Læs hvordan vi håndterer og passer på de personoplysninger, du afgiver, når du ønsker at abonnere på Geoviden eller tilmelder dig vores nyhedsbrev. Og se hvilke rettigheder du som registreret har i forhold til behandlingen af dine personoplysninger.

Sidst opdateret den 21. nov 2018

Når du tilmelder dig Geoviden, registreres dine oplysninger.
Ved accept af denne privatlivspolitik giver du samtykke til, at GEUS indsamler og behandler oplysninger om dig med henblik på at kunne sende Geoviden til dig.

Formål og retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger

GEUS behandler alene de personoplysninger, som du selv giver til os i forbindelse med din henvendelse. Dette kan bl.a. omfatte følgende oplysninger:

  • Almindelige personoplysninger, såsom kontakt- og identifikationsoplysninger (f.eks. navn og e-mail).
  • Oplysninger om private forhold og civilstatus samt følsomme personoplysninger, herunder oplysninger om helbredsforhold, politisk tilhørsforhold m.v.

GEUS behandler dine personoplysninger som led i offentlig myndighedsudøvelse med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e. Din henvendelse undergives i den forbindelse den nødvendige sagsbehandling, herunder f.eks. journalisering efter offentlighedsloven, ligesom din henvendelse opbevares efter arkivlovgivningen.

GEUS er dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

GEUS er ansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Hvis du ønsker at kontakte GEUS i forbindelse med vores rolle som dataansvarlig, kan det gøres ved hjælp af kontaktoplysningerne nedenfor.

Øster Voldgade 10
1350 København K
E-mail: [email protected]
Telefon: 38142000

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Du har også mulighed for at henvende dig til GEUS’ databeskyttelsesrådgiver, Bibi Shah, hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger.

Databeskyttelsesrådgiveren Bibi Amina Shah kan kontaktes på

E-mail: [email protected]
Telefon: 72545741
Mobil: 30459398

Tilmelding til Geoviden nyhedsbrev

Ved tilmelding til Geoviden nyhedsbrev registrerer vi din e-mailadresse og information om du er over 16 år. GEUS’ grundlag for at behandle oplysningerne følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, og beror således på dit samtykke. Oplysningerne anvendes til at sende dig nyhedsbreve om Geoviden.

Oplysningerne opbevares hos GEUS nyhedsbrevleverandør med hvem GEUS har indgået en databehandleraftale.

Oplysningerne om de enkelte abonnementer videregives ikke, og oplysningerne slettes, hvis du opsiger dit abonnement.

Opbevaring af dine personoplysninger

Dine oplysninger bliver opbevaret sikkert og fortroligt i Geocentrets database.
Enkelte medarbejdere i GEUS har adgang til en liste over abonnenter, og ved hjælp af disse oplysninger holder GEUS sig løbende orienteret om omfanget og arten af abonnenter.

GEUS videregiver oplysninger om de enkelte abonnenter til vores trykkeri, med hvem GEUS har en databehandleraftale med. Herudover videregives oplysningerne, når vi afsender Geoviden via post. Oplysningerne slettes, hvis du opsiger dit abonnement.

GEUS behandler dine oplysninger, indtil de skal arkiveres eller kasseres efter reglerne i arkivloven, eller i øvrigt kun så længe de er nødvendige til det formål, de er indsamlet med henblik på. Når der ikke længere foreligger et retligt eller administrativt behov, bliver oplysningerne kasseret (slettet).

Dine rettigheder

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig via Geocentrets hjemmeside, skal du rette henvendelse til os på [email protected]. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted.

Du har følgende rettigheder i forhold til den behandling af dine personoplysninger, vi varetager:

  • Ret til indsigt i dine personoplysninger
  • Ret til berigtigelse af dine personoplysninger
  • Ret til sletning af dine personoplysninger
  • Ret til begrænsning af behandling af dine personoplysninger
  • Ret til dataportabilitet
  • Ret til indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger

Du skal være opmærksom på, at der eksisterer undtagelser til disse rettigheder, hvorfor du ikke altid vil kunne gøre brug af alle dine rettigheder. Dette skyldes, at GEUS som offentlig myndighed i mange tilfælde behandler personoplysninger som led i sin myndighedsudøvelse.

Retten til at trække dit samtykke tilbage

Du kan til enhver tid vælge at trække dette samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på [email protected].

Accept

Jeg bekræfter ved min accept af denne erklæring, at jeg er indforstået med de angivne vilkår, herunder at GEUS behandler de nævnte personoplysninger om mig, og at oplysningerne kan videregives til de nævnte modtagere.