Nyt nummer af Geoviden om Byen og dens undergrund.

19-12-2017

Byen og dens undergrund – beliggenhed, udvikling, klimaforandringer og bygeologi er emnet, der behandles i det nye temanummer af Geoviden.

Gennem de seneste 20 år er der gennemført en omfattende kortlægning af grundvandet i Danmark. Men i takt med byernes vækst og klimaændringerne er der kommet mere fokus på indretningen af byerne, så de bliver robuste over for den de øgede nedbørsmængder. Viden om undergrunden under byerne og planlægningen af udnyttelsen af den er derfor vigtig. Men det er ingen let opgave at lave geologiske undersøgelser og kortlægninger i byerne. For eksempel er det vanskeligt at lave traditionelle, geofysiske/seismiske undersøgelser af den enkle årsag, at pladsen er trang og der er meget støj på signalerne. Endvidere skaber infrastukturen (veje, jernbaner, elektriske kabler og rørledninger) og beskyttelse af kulturarv og grønne områder en masse udfordringer for kortlægningen af hydrogeologien og for planlægningen af udnyttelsen af byens undergrund. Det kan du læse mere om i bladet. Du kan også læse om et stort byrenoveringsprojekt i Odense og om de problemer, man slås med i Oslo, hvor store dele af byen er anlagt oven på tykke, organiske aflejringer.

Læs videre i Geoviden nr. 4, 2017: BYEN OG DENS UNDERGRUND – beliggenhed, udvikling, klimaforandringer og bygeologi

Du kan læse de andre temaer fra geoviden her.

Forfattere

S. Mielby, GEUS
J. de Beer, NGU
T. M. Pallesen, I-GIS A/S
J. Schokker, TNO
P.B.E. Sandersen, GEUS

GEUS = De National Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
IG = Institut for Geoscience (AU)

NGU = Norges Geologiske Undersøgelser
TNO = Netherlands Organisation for Applied Scientific Research

Flere nyheder