Nyt nummer af Geoviden om Geopark Vestjylland

21-11-2018

Enorme ismasser har skabt det imponerende istidslandskab, der udgør kernen i Geopark Vestjylland. Hovedopholdslinjen fra Weichsel Istid danner rygraden, og langs denne kan man opleve store dele af historien om det danske landskabs tilblivelse. Læs meget mere i Geoviden.

Geoparkens i alt 4.759 kmomfatter kommunerne Lemvig, Struer og Holstebro og et areal af havbunden, der stækker sig ud til Jyske Rev.

Det meste af landskabsdannelsen i geoparken fandt sted i løbet af Weichsel Istid, særligt i forbindelse med Hovedfremstødet for 23.000 til 21.000 år siden. Hovedopholdslinjen er rygraden i Geoparkens store rigdom af istidslandskaber.

Nogle steder fremtræder den som et tydeligt landskabselement, andre steder er det Oldtidsvejen – en korridor af gravhøje og bosættelser fra Stenalder og Bronzealder, lokaliseret på Hovedopholdslinjen, som tegner dens forløb. Dette er helt specielt for geoparken.

En anden ting, som er speciel, er det internationale geosite Bovbjerg Klint på Vestkysten. Her kan man, som det eneste sted i Danmark, se et snit gennem Hovedopholdslinjens aflejringer. Og man kan i øvrigt følge Hovedopholdslinjens fortsættelse ud på havbunden i den undersøiske del af geoparken.

Det er dog ikke kun istidslandskaberne, der er interessante i Geopark Vestjylland. Parken rummer også en bred vifte af landskaber, der er skabt efter isens forsvinden, bl.a. kystklitter og indlandsklitter og stort set hver eneste kysttype, der forekommer i Danmark, er repræsenteret.

Historierne i bladet indeholder også en beskrivelse af, hvordan saltstrukturer i undergrunden har skubbet Danienkalk og miocæne aflejringer op i dagens lys; at den danske kystredningstjeneste har sine rødder i denne egn, og at Thyborøn ikke ville eksistere i dag, hvis ikke det var for gennemgribende kystsikringsarbejder.

Bladet gemmer på flere spændende historier, som du kan læse mere om i Geoviden nr. 4, 2018: Geopark Vestjylland.

Du kan læse de andre temaer fra geoviden her.

Forfattere

T.H. Christensen, Geopark Vestjylland
T. Damholt, Verdensarv Stevns
V.B. Ernstsen, GEUS
M. Kjærstrup, Ringkøbing–Skjern Forsyning
N.K. Larsen, IG
J.O. Leth, GEUS
S. Raarup, Geopark Vestjylland

Flere nyheder