Geocenter Danmark er nationalt center for geovidenskabelig forskning, uddannelse, rådgivning, innovation og formidling på højt internationalt niveau.

I Geocenter Danmark udfører vi forskningsprojekter, underviser, formidler viden inden for det geovidenskabelige område og sætter fokus på geovidenskaben med vores populærvidenskabelige blad Geoviden og film fra Underground Channel, hvor Geocentrets forskningsarbejde præsenteres.

Geocenter Danmark er et formaliseret samarbejde mellem de fire selvstændige institutioner De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet samt Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) og Statens Naturhistoriske Museum ved Københavns Universitet.

Vores mål med Geocentret er at være med til at styrke samarbejdet mellem parterne med henblik på at stå stærkere i det internationale forsknings- og uddannelsesmiljø på det geovidenskabelige område.