Om Geocenter Danmark

Med afsæt i den geovidenskabelige forskning og uddannelse har Geocenter Danmark til formål at skabe et center for geovidenskabelig forskning, undervisning, rådgivning og formidling på højt internationalt niveau.

I Geocenter Danmark udfører vi forskningsprojekter og årlige feltaktiviteter i Grønland. Vi underviser, formidler viden inden for det geovidenskabelige område og sætter fokus på geovidenskaben med vores populærvidenskabelige blad Geoviden og film, hvor Geocentrets forskningsarbejde præsenteres.

Læs om baggrunden for Geocenter Danmarks virke, om vores formål, visioner og idégrundlag og hvordan Geocenter Danmark ledes og er et formaliseret samarbejde mellem fire selvstændige institutioner:

Styrket samarbejde

Geocentret skal styrke samarbejdet mellem Parterne med henblik på at stå stærkere i det internationale forsknings- og uddannelsesmiljø på det geovidenskabelige område gennem etablering af et forpligtende samarbejde med det overordnede formål.

Geocentrets organisatoriske og fysiske rammer skal fremme dets overordnede formål.

Geocenter bygning