Om Geocenter Danmark

Med afsæt i den geovidenskabelige forskning og uddannelse har Geocenter Danmark til formål at skabe et center for geovidenskabelig forskning, undervisning, rådgivning og formidling på højt internationalt niveau.

I Geocenter Danmark udfører vi forskningsprojekter og årlige feltaktiviteter i Grønland. Vi underviser, formidler viden inden for det geovidenskabelige område og sætter fokus på geovidenskaben med vores populærvidenskabelige blad Geoviden og film, hvor Geocentrets forskningsarbejde præsenteres.

Læs om baggrunden for Geocenter Danmarks virke, om vores formål, visioner og idégrundlag og hvordan Geocenter Danmark ledes og er et formaliseret samarbejde mellem fire selvstændige institutioner:

Styrket samarbejde

Geocentret skal styrke samarbejdet mellem Parterne med henblik på at stå stærkere i det internationale forsknings- og uddannelsesmiljø på det geovidenskabelige område gennem etablering af et forpligtende samarbejde med det overordnede formål.

Geocentrets organisatoriske og fysiske rammer skal fremme dets overordnede formål.

Geocenter bygning

Geocenterets historie

Tidsskriftet Varv bragte i nr. 4 2002 artikler om Geocenterets forhistorie og realisering, og de kan læses her. Artiklerne er skrevet af Henning Sørensen, professor ved Geologisk Institut, Københavns Universitet, 1962-92, medlem af de fleste af de nævnte udvalg inklusiv Geocenter-udvalget, samt Martin Ghisler, direktør for GGU 1984-95, direktør i GEUS 1995-99 og adm. direktør for GEUS 1999-2007, var medlem af Geocenter-udvalget og formand for Geocentrets chefkollegium 1999-2007.

Klik her for at læse artiklerne