Betænkning og statutter

I 1995 blev der lavet en betænkning om geocentret. Følgende ministerier stod bag betænkningen: Statsministeriet, Miljø- og Energiministeriet, Undervisningsministeriet og Forskningsministeriet. Betænkningen indeholder forslag til etablering af et center for geovidenskaber i Øster Voldgade komplekset i København. På baggrund af betænkningen blev det besluttet at påbegynde etableringen af Geocenter København.

Find Betænkning og Statutter her på siden.