Partnere og ledelse

Geocenter Danmark er et formaliseret samarbejde mellem fire selvstændige institutioner, der ledes af en centerledelse.

Centerledelse

Samarbejdet i Geocenter Danmark koordineres og ledes af en centerledelse. Centerledelsen planlægger og koordinerer fælles strategier samt starter og stimulerer fælles projekter mellem deltagerne inden for rammerne af Geocentrets statut.

  • Institutlederen for Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
  • En medarbejder ved Institut for Geoscience, Aarhus Universitet
  • To medlemmer af GEUS’ direktion
  • Tilforordnet: Direktøren for Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet

Flemming Larsen

Formand for Centerledelsen

Adm. direktør,
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
E-mail: flar@geus.dk
Tlf: 91 33 34 01

Esben Auken

Vicedirektør, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
E-mail: ea@geus.dk
Tlf: 28 99 25 87

Ole Rønø Clausen

Lektor, Institut for Geoscience
Aarhus Universitet
E-mail: ole.r.clausen@geo.au.dk
Tlf: 40 34 25 87

Claus Beier

Institutleder, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Københavns Universitet
E-mail: cbe@ign.ku.dk
Tlf: 35 33 42 33

Peter C. Kjærgaard

Tilforordnet medlem

Direktør, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet
E-mail: kjaergaard@snm.ku.dk
Tlf: 35 32 22 22

Helle Dybdal Skou

Geocenterledelsens sekretær,
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
E-mail: hds@geus.dk
Tlf: 91 33 34 07