Partnere og ledelse

Geocenter Danmark er et formaliseret samarbejde mellem tre selvstændige institutioner, der ledes af en centerledelse.

Centerledelse

Samarbejdet i Geocenter Danmark koordineres og ledes af en centerledelse. Centerledelsen planlægger og koordinerer fælles strategier samt starter og stimulerer fælles projekter mellem deltagerne inden for rammerne af Geocentrets statut.

  • Institutlederen for Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
  • Institutlederen for Institut for Geoscience, Aarhus Universitet
  • GEUS’ direktør
  • Tilforordnede: Museumsdirektør Peter Kjærgaard, SNM og institutleder Anders Johannes Hansen, Globe Institute

Flemming Larsen

Formand for Centerledelsen

Adm. direktør,
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
E-mail: [email protected]
Tlf: 91 33 34 01

Helle Dybdal Skou

Geocenterledelsens sekretær,
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
E-mail: [email protected]
Tlf: 91 33 34 07

Ole Rønø Clausen

Lektor, Institut for Geoscience
Aarhus Universitet
E-mail: [email protected]
Tlf: 40 34 25 87

Claus Beier

Institutleder, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Københavns Universitet
E-mail: [email protected]
Tlf: 35 33 42 33

Peter C. Kjærgaard

Tilforordnet medlem

Direktør, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet
E-mail: [email protected]
Tlf: 35 32 22 22