Bjerge, hav, is og gas – her er de nye forskningsprojekter

22-03-2019

I 2019 søsætter Geocenter Danmark fire nye forskningsprojekter, som tilsammen dækker et bredt område af det geovidenskabelige felt. Geocenter Danmark igangsætter hvert år en række forskningsprojekter på tværs af institutionerne.

I år påbegynder centret fire nye forskningsprojekter, som handler om:

 • Vulkanisme i det sydlige Andes
  Formålet med projektet er at undersøge eksplosiviteten og hyppigheden af eruptioner fra en række vulkaner i Loicastruget i det sydlige Andes for at vurdere potentielle risici for den lokale befolkning.
 • Indlandsisens historiske udvikling
  Formålet med projektet er at undersøge, hvordan Indlandsisen reagerede på fortidige klimaforandringer med fokus på Miocæn, Pliocæn og tidlig Pleistocæn (25‐2 millioner år siden).
 • Isotopsammensætningen i lattergas
  Formålet med projektet er at indkøbe et avanceret laserinstrument, som kan bestemme isotopsammensætningen i lattergas, som både bidrager ca. 6 % til den menneskabte klimaforandring og samtidig er en af de mest betydende ozonnedbrydende stoffer udledt til atmosfæren de seneste årtier.
 • Havniveaustigning i Nordsøen
  Formålet med projektet er at evaluere temperatur og havniveaustigning og Nordsøen under øget atmosfærisk CO2 med fokus på Miocæn.

Flere nyheder

[ditty_news_ticker id="1429"]