Feltaktiviteter i Grønland

24-06-2019

Store dele af Grønland vil i løbet af sommeren 2019 få besøg af forskere, teknikere og studerende fra Geocenter Danmark. Læs om det hele i ’Feltaktiviteter i Grønland 2019’.

Geocenter Danmark fremlægger her planerne for årets feltarbejde i fjeldene, på Indlandsisen og farvandene omkring Grønland. Både geologisk kortlægning, råstofundersøgelser samt undersøgelser af miljø og klima er på programmet.

Læs om hvem der arbejder med hvad og hvor i Feltaktiviteter i Grønland 2019 (pdf).

Kort over feltaktiviteter i Grønland

Flere nyheder

Kontaktpersoner

Marianne Vestergaard, GEUS
Logistikkoordinator
Telefon: 31 10 30 38
E-mail: mve@geus.dk