Feltaktiviteter i Grønland

08-06-2018

Næsten alle dele af Grønland fra nord til syd, og fra øst til vest vil i løbet af sommeren få besøg af forskere, teknikere og studenter fra Geocenter Danmark. Undersøgelser af mineraler, energi, klima og miljø er på arbejdsprogrammet. Læs om det hele i ’Feltaktiviteter i Grønland 2018’.

Geocenter Danmark fremlægger her planerne for årets feltarbejde i Grønland. Mange forskere, teknikere og studenter fra Geocenteret vil besøge de grønlandske fjelde, Indlandsisen og farvandene omkring det store arktiske land.

Læs blandt andet om malmgeologiske undersøgelser i Sydgrønland, oliegeologiske undersøgelser i Østgrønland og klima- og gletsjerundersøgelser i mange områder hele vejen omkring Grønland.

Læs om hvem der arbejder med hvad og hvor i Feltaktiviteter i Grønland 2018 (pdf).

Kort over feltaktiviteter i Grønland

Forskerne fra Geocenter Danmark er i løbet af sommeren 2018 på feltarbejde i 21 forskellige områder i Grønland.

Flere nyheder

[ditty_news_ticker id="1429"]

Kontaktpersoner

Marianne Vestergaard, GEUS
Logistikkoordinator
Telefon: 31 10 30 38
E-mail: [email protected]

Henrik Højmark Thomsen, GEUS
Kommunikationsmedarbejder
Telefon: 91 33 35 36
E-mail: [email protected]