NEWSPAD

Det overordnede formål med projektet er at initiere forskning omkring karakterisering og diagnosticering af hydrologiske modellers evne til at reproducere rumlige mønstre. Specifikke målsætninger med denne ansøgning er:

  • At udvikle nye numeriske kriterier til karakterisering af en distribueret models evne til at simulere mønstre som findes i observationsdata.
  • At afprøve disse kriterier sammen med observationsdata fra HOBE (Skjern Å) og TERENO (Tyskland), herunder satellitbaserede data, til at kalibrere og validere distribuerede hydrologiske modeller samt at vurdere hvorvidt disse kriterier kan anvendes til en forbedret regionalisering i forbindelse med en rumlig model kalibrering.
  • Målsætningen skal ses på baggrund af at det har vist sig at de standard kriterier der hidtil har været anvendt til at vurdere godheden af distribuerede hydrologiske modeller alle er baserede på vurderinger af tidsserier af punktmålinger, hvorimod de ikke er velegnede til også at karakterisere modellernes evne til at reproducere de rumlige mønstre der findes i bl.a. satellitdata.

Projektet indgår i et tæt samarbejde med både HOBE og SPACE projekterne begge bevilliget af Villum Fonden

GeoCenter bevillingen går hovedsagligt til vejledning til Phd-studerende.

Kontaktperson

Simon Stisen

Periode

2013 – 2016

NEWSPAD

The overall purpose with the project is to initiate research in characterizing and evaluating the ability of distributed hydrological models to reproduce spatial patterns. The specific aims are:

  • To develop new numerical criteria for characterizing the ability of models to simulate observed spatial patterns.
  • To test these criteria together with observational data, including satellite data, from HOBE (Skjern river) and TERENO (Germany) in the calibration and validation of distributed hydrological models. In addition it is the intension to utilize these criteria in an improved parameter regionalization in connection with spatial model calibration.
  • The aim is seen in light of recent studies that have shown that the standard performance criteria which have been utilized for model optimization so far, have all been based on spatially aggregated measurements. These are not suitable for evaluating the models ability to simulate spatial patterns as can be observed with e.g. satellite images.

The project is carried out in close collaboration with HOBE and SPACE projects both funded by the Villum Foundation.

The GeoCenter grant primarily covers supervision of a Phd-student.