Projekt Kalk

Hovedparten af olien og naturgassen fra den danske del af Nordsøen kommer fra felter, hvor reservoirbjergarten er en højporøs kalk meget lig skrivekridtet på Stevns Klint. Reservoirbjergarterne i disse såkaldte kalkfelter er af Sen Kridt – Danien alder, og blev aflejret på et tidspunkt, hvor Nordsøen og store dele af Nordvest Europa var dækket af et tempereret havområde. Skrivekridt adskiller sig fra andre reservoirbjergarter ved at være meget finkornet, næsten udelukkende at bestå af kalcit og have meget små porer og porehalse (µm). For bedre at forstå reservoiregenskaber er der gennem de senere år udført en lang række undersøgelser af Maastricht skrivekridt i blotninger i den østlige Danmark suppleret med kerneboringer ned til 450 m dybde på Stevns.

Projekt Kalk har til formål at udvide disse studier til også at omfatte kridtbjergarter af Danien alder og til geografisk også at omfatte den vestlige del af Danmark. Det er målet at etablere en sedimentologisk og stratigrafisk ramme, hvori samspillet mellem sedimentære facies og reservoiregenskaber og disses sammenhæng med kalkens geofysiske egenskaber kan afdækkes. Dette vil bl.a. ske ved et detaljeret studie omkring Dalbyover i det østlige Jylland, hvor det er planen at gennembore Danien- og den øverste del af Maastrichtien lagserien ned til 350 m dybde samt at indsamle geofysiske data i form af refleksions- og refraktionsseismik, borehulslogs og georadar.

Kontaktperson

Lars Stemmerik

Projektdeltagere

Lars Stemmerik, Peter Frykman, Ole Rønø Clausen, Finn Surlyk, Kresten Anderskouv, Lars Nielsen, Jan Audun Rasmussen Nicolas Thibault & PhD Kristian Sloth and PhD Trine Folmer Arp

Project Chalk

The producing hydrocarbon reservoirs in the Danish North Sea are mainly in the Maastrichtian to Danian Chalk Group and consist of a rather unique and homogeneous type of sediments completely dominated of very fine-grained calcite with µm size pores and pore throats. This makes the chalk different from most other reservoir rocks. Production from Chalk is nearly unique to the North Sea Basin and the vast majority of the oil and gas in the Danish North Sea is produced from Chalk. Maastrichtian chalk is well exposed in eastern Denmark and several analog studies have been carried out based on studies of coastal cliff sections, exposures in quarries and more recently slim hole cores.

The Chalk project expands the onshore studies to include the Danian and Maastrichtian succession in western Denmark by drilling a 350 m deep core trough the middle Danian – upper Maastrichtian chalk near Dalbyover in eastern Jylland. It follows the tradition from previous project by combing sedimentological and geophysical investigations so we will also collect reflection – and refraction seismic data, well logs and georadar data around the well locality.