Geokemi, petrologi og hydrotermiske forandringsprocesser af Arkæiske suprakrustiske klipper i det sydlige Vesten Grønland

Den Arkæiske Blok i det sydvestlige Grønland består af bjergarter, der er mere end 2,5 mia. år gamle og udgør det bedst blottede område fra denne periode af Jordens historie. Området er derfor særdeles velegnet til studier af de processer, der dannede den tidlige Jord.

Der er tre generationer af suprakrustalbjergarter, dvs. bjergarter der er dannet på jordens overflade som f.eks. lava eller sediment. Det drejer sig om:

1) de tidlig-arkæiske suprakrustaler ved Isukasia,

2) de midt-arkæiske suprakrustaler ved Ivisartoq og Qussuk

3) de sen-arkæiske suprakrustaler på Storøen i Godthåbsfjorden.

Disse bjergarter har dog været gennem senere bjergkædedannelser, hvorunder der er sket deformation og omdannelse (metamorfose) af de oprindelige dannelser, hvilket gør det vanskelligt at finde primære strukturer og teksturer, der illustrerer dannelsesmekanismerne. For at forstå det geologiske miljø, hvori bjergarterne oprindelig blev dannet, uden at have de primære strukturer og teksturer til rådighed, må tolkningen baseres på bjergarternes kemiske og isotopgeokemiske sammensætning.

Det er foreslået, at sammensætningen af bjergarterne på Storøen og Qussuk er blevet kraftigt modificeret af gennemstrømmende varmt vand (hydrotermal omdannelse), og at disse processer har været et vigtigt led i dannelsen af guldmineraliseringer i de to områder. På grund af den metamorfose, der efterfølgende er sket, kan det være svært umiddelbart at erkende hvilke bjergarter, der har været udsat for hydrotermal omdannelse.

Det er derfor vigtigt at udrede, hvordan vi kan erkende før-metamorfe hydrotermale begivenheder og hvordan disse processer er knyttet til dannelse af metalforekomster. Målet med projektet er således at karakterisere suprakrustalernes petrologi og geokemi med fokus på mulig før-metamorf omdannelse.

GEUS gennemfører en geologisk undersøgelse i den Arkæiske Blok i Sydvestgrønland mellem 64 og 61.5oN i samarbejde med Grønlands Hjemmestyre. Den PhD studerende vil være del af den GEUS-ledede gruppe af forskere, der vil arbejde i området.

Kontaktperson

Anders Scherstén

Projektdeltagere

Anders Scherstén, Minik Rosing, Robert Frei & PhD-student

Periode

2008 – 2011

Geochemistry, petrology and hydrothermal alteration processes of Archaean supracrustal rocks in southern West Greenland

The Archaean block in southern West Greenland is more than 2.5 billion years old. It exhibits some of the best rock exposures from this period of the Earth’s history, and is well suited for studying early Earth processes.

Three generations of supracrustal rocks (i.e. rocks that formed at the Earth’s surface) are recognised in the Archaean block so far:

1) Early Archaean e.g. at Isuakasia

2) Mid Archaean eg. at Ivisartoq and Qussuk

3) Late Archaean e.g. at Storø in the Godthåbsfjord. By later processes these rocks have been heated and deformed through continent collisions (metamorphism), which makes it is rare to find preserved primary structures and textures from the original formation of supracrustal rocks.

We can circumvent some of these problems by using geochemical data to understand what the primary geological environment was like when these rocks formed. It has been suggested that the composition of the rocks on e.g. Storøen and Qussuk were strongly altered through percolation of hot fluids, and that these processes form an important part of the formation of gold deposits in the two areas. Due to the metamorphic evolution of the rocks, it can be difficult to recognise the changes that occurred before or during the metamorphism.

It is therefore important to understand how we can recognise these processes and how we can link them to economically interesting mineralisation of precious metals. The aim of this project is to characterise the petrology and geochemistry of supracrustal rocks with a focus on pre-metamorphic alteration.

GEUS is currently conducting geological investigations in the Archaean block between 64 and 61.5oN in cooperation with the Greenland Homerule. The PhD student will be part of the GEUS led group of scientists that will work in the region.