Upernavik Glacier – Undersøgelser af samspillet mellem udløbsgletschere og klima i Nordvestgrønland

I perioden 2000-2005 observeredes en markant og meget omdiskuteret stigning i massetab af indlandsisen på Grønland via kælving fra marine udløbsgletschere. Det er dog uvist, om denne episode var en exceptionel begivenhed eller en del af et tilbagevendende mønster, da der ikke foreligger observationsdata for gletschervariationer mere end 30 år tilbage. Og hvis man skal komme med kvalificerede bud på det fremtidige bidrag fra disse udløbsgletschere til stigning i havniveau, er det nødvendigt at vide noget om deres interne dynamik og følsomhed overfor ændringer i hav- og lufttemperaturer.

Vores nuværende viden er dog så sparsom at det har vist sig særdeles svært at indkorpere udløbsgletschernes dynamik i computermodeller til forudsigelsen af indlandsisens fremtidige massetab.

Formålet med dette projekt er at opnå viden om udløbsgletsherne ved at rekonstruere deres bevægelsesmønster langt tilbage i tiden. Dette gøres ved at analysere sedimentkerner opboret fra de fjorde, udi hvilke gletscherne smelter og sender deres isbjerge på deres sidste rejse mod det åbne hav. Som noget nyt vil vi via nummerisk modellering, omregne sedimentarkiverne til direkte glaciologiske parametre i form af kælving og smeltevands produktion. Dette kan bruges til kalibreing af prognostiske gletschermodeller: Hvis en gletschermodel kan imitere fortidens variationer, så kan man stole på at den er i stand til at forudsige de fremtidige variationer.

Specifik fokuserer Upernavik projektet på undersøgelser af Upernavik Isstrøm i Nordvest Grønland – et område som endnu er uudforsket mht til analyser af fjordsedimentkerner. Sedimentkerner er opboret på et togt med Arktisk Stations forskningsskib Porsild i august 2013 i samarbejde med oceanografer fra Woods Hole Oceanographic Institution.

Kontaktperson

Camilla S. Andresen

[email protected]

Upernavik Glacier – a case study for improving predictions of future dynamic mass loss from Northwest Greenland

In the years to come the scientific community examining future sea level changes is in demand of markedly improved computer models simulating changes in the behaviour of marine-terminating glaciers and ice shelves in Greenland and Antarctica. A major challenge is the current lack of long-term observational glaciological time series for model validation.

The purpose of the Upernavik Glacier project is to predict dynamic mass loss from the Northwest sector of the Greenland Ice Sheet over the next 100 years on the basis of a glacier flow line model validated against geological time series of glacier changes.

The project focus on the Upernavik Glacier in Northwest Greenland. This is a region that is largely unexplored in terms of paleoclimatic and paleoglaciological studies. Here we have retrieved sediment cores in summer 2013, from the fjord system connecting the Upernavik Glacier system with the open ocean.

By analysing these cores we intend to reconstruct a longer-term marine sediment-based time series of ocean and outlet glacier variability. The glacier data will be converted from a sedimentological time series of iceberg rafted debris (a proxy for iceberg calving) to an extended glaciological time series of glacier mass loss by calibration with a digital elevation model (DEM – volumetric ice content) for the time period from the Little Ice Age to the present.

The obtained proxy glaciological data of mass loss will then be used to tune – and thus increase the reliability of – a flow line model describing outlet glacier behaviour.

Finally, we will use the improved flow line model to predictfuture mass loss from other outlet glaciers in Northwest Greenland – using the Upernavik outlet glacier as a case study on the basis of different IPCC scenarios.