Refleksionsseismik ved Petermann Gletsjeren, Nord Grønland – deltagelse i NSF støttet R/V Oden togt

Projektet drejer sig om videnskabelig (seismisk) deltagelse i et amerikansk ledet togt med R/V Oden til Petermann Gletsjeren og Nares Strædet, områder hvor Geocenter Danmark, som rigsfællesskabets videnskabelige organisation, deltager i en central rolle.

Geocenter Danmarks rolle er: At indsamle, processere, tolke og få medejerskab til høj-opløselig refleksionsseismiske data indsamlet ved Petermann Gletsjeren og i Nares Strædet, i NNV Grønland, med Geoscience Aarhus (AU) og GEUS’s seismiske udstyr.

Projektet indgår som nævnt som en integreret del af et NSF støttet projekt ved amerikanske universiteter (Oregon State University, University of Colorado, University of New Hampshire), omhandlende afsmeltning, havniveauændringer, isostasi mm for at rekonstruere havbetingelserne og disses rolle i shelf-isens dynamik gennem de seneste 11.500 år (Holocæn). AU og GEUS bidrager til den faglige del af NFS projektet gennem tolkning af de indsamlede seismiske data.

Petermann Gletsjeren og Nares Strædet i NNV Grønland med de planlagte sejllinjer og on-shore studie lokaliteter i forbindelse med R/V Oden togtet 2015.

Figur 1: Petermann Gletsjeren og Nares Strædet i NNV Grønland med de planlagte sejllinjer og on-shore studie lokaliteter i forbindelse med R/V Oden togtet 2015.

Projektleder

Ole Rønø Clausen
Institut for Geoscience

E-mail: [email protected]

Reflection seismics at the Petermann Glacier, North Greenland – participation in a NSF supported R/V Oden cruise

The project concerns a scientific participation in an US lead cruise with the R/V Oden to the Petermann Glacier and the Nares Strait, areas where Geocenter Denmark, as the national geoscientific organization represents the Danish Realm.

Geocenter Denmark will acquire, process and interpret high resolution seismic data using the shared seismic equipment as part of the analysis of icecap melting, sea-level changes, isostasy etc. in order to analyze the marine conditions and shelf ice interaction through the last 11.500 years.

The Petermann Glacier and the Nares Strait with the position of the planned seismic sections to be acquired during the 2015 cruise

Figure 1. The Petermann Glacier and the Nares Strait with the position of the planned seismic sections to be acquired during the 2015 cruise