Fingeraftryk af den Kaledoniske tektono-termale episode i sydøst Grønland vha. lav-temperatur U-Th/Pb og Ar/Ar Geokronologi

FINGERSEG projektet indebærer mineral-aldersdatering for at finde ud af om der findes dokumentation for en palæozoisk (dvs. Kaledonisk) tektono-termal overprægning i bjergartsprøver indsamlet i sydøst-Grønland. Samarbejdet imellem GEUS og Geologisk Museum giver mulighed for at datere bjergartsprøver vha. U-Th/Pb og Ar/Ar metoder mhp. at undersøge lav-temperatur termale episoder i sydøst-Grønland.

Årsagen til at undersøge om Kaledoniske aldre findes i sydøst-Grønland er nye analyser (Thomsen and Guarnieri pers. comm.) af detritale rutiler fra en løsblok-prøve (”dropstone”) indsamlet fra Ammassalik området (Lat. 66ºN) i sydøst-Grønland (Dawes 1986). Detritale zirkoner fra denne sedimentære bjergartsprøve blev U/Pb aldersdateret, hvilket gav Arkæiske to Palæoproterozoiske aldre.

Detritale rutiles fra samme prøve blev ligeledes dateret, hvilket gav Silur aldre (ca. 430 mio. år) for alle rutiler undtagen en enkelt som gav en Palæoproterozoisk alder på 1800 mio. år.

Dette er et overraskende resultat fra en vilkårligt indsamlet bjergart, der formentlig er tiltransporteret fra nordvest, hvilket indikerer at tilsvarende bjergarter bør forekomme under den nærliggende indlandsis.

Projektets resultater forventes at få markant indflydelse for (1) afgrænsningen af den Palæozioske palæogeografi for det Laurentiske område, hvor den Kaledoniske front potentielt vil optræde længere mod vest; (2) proveniens-studier mhp. at undersøge om sydøst Grønland er et muligt kildeområde for tungmineraler analyseret i borekerner fra Rockall Basin ud for Storbritannien og Færøerne og, (3) en bedre vurdering af udviklingen.

FINGERSEG: Fingerprinting Caledonian tectonothermal events in South-East Greenland using low temperature U-Th/Pb and Ar/Ar Geochronology

Caledonian) tectonothermal overprint on rock-samples collected in South-East Greenland. The collaboration between GEUS and the Geological Museum will give the possibility to analyse rock samples for U-Th/Pb and Ar/Ar age dating in order to investigate low temperature thermal events.

The reason to investigate for Caledonian-age events in South-East Greenland is due to a new analysis (Thomsen and Guarnieri pers. comm.) of detrital rutile obtained from a sample of a drop-stone collected in the Ammassalik area (Lat. 66ºN) in South-East Greenland (Dawes, 1986).

The sedimentary rock-sample analysed for detrital zircon shows Archaean to Palaeoproterozoic ages but the U-Th/Pb age of detrital rutile resulted in robust Silurian age (ca. 430 Ma) in addition to a single Palaeoproterozoic rutile age at 1800 Ma.

This surprising result comes from an erratic rock, probably transported from the north-west, suggesting that such a type of rocks should be present nearby under the ice cap.

The potential outcomes of this project can have strong impact for (1) Palaeozoic palaeogeography of the Laurentia margin extending the Caledonian orogenic front more to the west; (2) provenance studies regarding SE Greenland as source area for heavy minerals analysed in drill cores offshore the UK in the Rockall Basin and the Faroe Islands; (3) constraining the nature, origin and petroleum potential of the Ammassalik Basin offshore SE Greenland.

Projektleder

Pierpaolo Guarnieri
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

E-mail: [email protected]