Kønsbalance på geofagene i Danmark: Hvor taber vi talent?

International forskning viser, at kønsmæssig balance på forskningsinstitutioner bidrager til videnskabelig fornyelse, forøget kreativitet og innovation, og skaber attraktive arbejdspladser med gladere medarbejdere. Desværre er de danske geofag præget af en ubalanceret kønsfordeling. Denne ubalance øges jo højere op i karrieresystemet, man kommer, det vil sige, at den er lavest blandt studerende og højest blandt professorer. Desuden ses det, at tabet af kvindeligt talent er større på Geocenter Danmark end på andre danske naturvidenskabelige og tekniske forskningsinstitutioner, hvilket modvirker muligheden for at tiltrække og fastholde dygtige kandidat- og ph.d.-studerende, samt talentfulde forskere på alle karrieretrin.

På Geocenter Danmark har vi en unik og multidisciplinær faglighed, der gør os i stand til at arbejde med mange af de problematikker, som FN har identificeret som de største samfundsmæssige udfordringer i det 21. århundrede. Tabet af kvindeligt talent på geofagene betyder imidlertid, at Geocenter Danmark går glip af mulighederne for at bidrage med de bedste og mest innovative løsninger til verdens udfordringer.

I dette projekt vil vi indsamle kønsbaserede data på Geocenter Danmark for uddannelser, ansættelser, karrieretrin, publikationer, fondsansøgninger, samarbejder mm. over tid og diskutere dette i forhold til udenlandske undersøgelser og erfaringer vedrørende kønsbaserede initiativer i forskningsmiljøer. Projektet vil munde ud i anbefalinger til, hvordan vi kan sikre, at Geocenter Danmark bliver en divers og attraktiv arbejdsplads. Det langsigtede perspektiv er at opnå en ligelig kønsfordeling blandt Geocenter Danmarks parter, og dermed forhindre det massive tab af talent.

Gender diversity in Danish geoscience: where is the loss of talent?

International research shows that gender diversity at research institutions contributes to scientific renewal, increased creativity and innovation and helps to create a more attractive workplace with happier employees. Unfortunately, the Danish geosciences are characterized by a high degree of gender imbalance, which also increases with career stage, i.e. it is lowest among students, and highest among professors. Furthermore, it is seen that this loss of female talent is greater within Geocenter Denmark then at other Danish science and technical research institutions, affecting our ability to attract and retain talented students and researchers at all academic career levels.

At Geocenter Denmark, our multidisciplinary research with unique knowledge and skillsets enables us to tackle many of the greatest societal challenges of the 21st Century including many of the UN’s Sustainable Development Goals. However, we argue that the loss of female talent at GD has a negative impact on our ability to contribute with the most brilliant and innovative solutions.

In this project, we will collect gender balance data from various different groups and career stages in Geocenter Denmark including education, hiring and promotion statistics, publications, research proposals and collaborations, and the composition of committees. We will discuss these results with regard to international research and other experiences with gender-based initiatives in science. The project will result in specific recommendations on how to achieve increased diversity and a more attractive workplace within Geocenter Denmark. The long-term perspective is to achieve an equal gender balance among Geocenter Denmark’s partners and thereby prevent the massive loss of talent.

Projektleder

Christine Benna Skytt-Larsen (IGN, KU), [email protected]


Projektdeltagere

Nanna Bjørnholt Karlsson (GEUS),
Aart Kroon (IGN, KU),
Lars Nielsen (IGN, KU),
Tove Nielsen (GEUS),
Christof Pearce (IG, AU),
Katrine Juul Andresen (IG, AU),
Karina Krarup Sand (GLOBE, KU),
Nicolaj Krog Larsen (GLOBE, KU),
David L. Egholm (NAT, AU)
Mette Bendixen (DANWISE)


Projektperiode

April 2021 – Marts 2022