Geologisk karakterisering af moræneler ved brug af cross-borehole ground penetrating radar

Cirka 40% af Danmarks areal er dækket af moræneler. Hvis vi skal udnytte og beskytte vores vandressourcer bæredygtigt er viden om vand- og forureningstransport igennem dette lerlag vigtig.

I moræneler sker vand- og forureningstransporten hovedsageligt gennem makroporer. Disse makroporer danner et tredimensionalt netværk, som tillader en hurtigere transport end gennem den omgivende finkornede ler-matrix.

Makroporer findes som sprækker, bioporer (fra rødder og biologiske gravegange) og mindre sandforekomster. Der eksisterer p.t. ikke en nem måde hvorpå makroporer kan kortlægges og karakteriseres.

Formålet med dette projekt er at bruge en geofysisk metode, cross-borehole ground penetrating radar, til at karakterisere makroporer i moræneler ved fire lokaliteter, som er forskellige hvad angår aflejringsmiljø. En sammenhæng mellem aflejringsmiljø og makropore-fordeling kan bruges til at danne et national kort over områder med makropore-domineret-vandnedsivning (dvs. områder hvor grundvandsressourcen er sårbar).

Projektleder

Majken Looms Zibar
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

E-mail: [email protected]

Geological characterization of clayey till using cross-borehole ground penetrating radar

Approximately 40% of Denmark is covered by clayey till. Knowledge of the water flow and transport pathways through these glacial deposits is necessary in order to sustainably exploit and protect our water resources.

In clayey till, the presence of macropores dominates the transport pathways as they create a three-dimensional network of pathways that enable a much faster water and contaminant transport than through the surrounding fine-grained diffusion-limited clay matrix. These macropores exist as fractures, biopores from burrows and roots, as well as sand lenses.

The macropores are non-trivial to map and at present a low-cost non-invasive technique for mapping such networks does not exist.

The objective of this project is to use a minimal-invasive geophysical method, i.e. cross-borehole ground penetrating radar, to characterize macropores in clayey till at four sites representing different clay till environments. We will further investigate whether the macropore distribution can be related to depositional environment. This knowledge can be used to create a national map with areas of high groundwater vulnerability, i.e. by identifying macropore-dominated-flow areas.