Is the sedimentary protein archive influenced by mineralogic composition

In recent years, significant progress has been made in retrieving proteins from sediments and archaeological artifacts, leading to groundbreaking insights into past human diseases and diets. The next frontier of protein research involves reconstructing evolution and protein function from sedimentary ancient proteins, with a particular focus on understanding protein-mineral interactions and their impact on preservation under various environmental conditions. Initial studies have shown that small archaeological milk proteins preferentially adsorb to certain minerals depending on solution composition, indicating a strong relationship between mineralogy, solution chemistry, and protein preservation. This research aims to determine whether protein preservation is influenced by mineralogy and solution composition and to develop methods for extracting proteins more effectively. We will use a combination of bulk scale and nano level approaches to explore the mobility of proteins on mineral surfaces, explore the binding energies involved in protein adsorption and perform degradation experiments at elevated temperatures to understand preferential preservation related to mineral surface properties. This understanding is crucial for accurately interpreting archaeological and sedimentary protein archives and their implications for human history and evolution.

Principal Investigator

Oluwatoosin B.A. Agbaje


Contact info

[email protected]


Project period

6 months. 1st of April 2024 to 31st of September 2024.

I de senere år er der gjort betydelige fremskridt med at hente proteiner fra sedimenter og arkæologiske artefakter, hvilket har ført til banebrydende indsigt i tidligere menneskelige sygdomme og kostvaner. Den næste grænse for proteinforskning involverer rekonstruering af evolution og protein funktion fra sedimentære antikke proteiner, med et særligt fokus på at forstå protein-mineral interaktioner og deres indvirkning på konservering under forskellige miljøforhold.  Indledende undersøgelser har vist, at små arkæologiske mælkeproteiner fortrinsvis adsorberer til visse mineraler afhængigt af den vandige kemi, hvilket indikerer et stærkt forhold mellem mineralogi, den vandige kemi og proteinkonservering Denne forskning har til formål at afgøre, om proteinkonservering er påvirket af mineralogi og den vandige kemi og at udvikle metoder til at udvinde proteiner mere effektivt. Vi vil bruge en kombination af bulk-skala og nanoniveau tilgange til at udforske mobiliteten af ​​proteiner på mineraloverflader, udforske bindingsenergierne involveret i protein adsorbtion og udføre nedbrydningseksperimenter ved forhøjede temperaturer for at forstå præferencebevaring relateret til mineraloverfladeegenskaber. Denne forståelse er afgørende for nøjagtigt at fortolke arkæologiske og sedimentære proteinarkiver og deres implikationer for menneskets historie og evolution.