DALIA – Dating the Little Ice Age

Formålet med projektet er at undersøge hvordan Indlandsisen reagerede på den Lille Istid – en markant kuldeperiode fra år 1250-1900, hvor der skete store ændringer i det globale cirkulationsmønster i atmosfæren og havet. I forbindelse med kuldeperioden faldt temperaturen med ca. 1.2-1.5ºC i forhold til den præindustrielle referenceperiode i Nordatlanten.

Denne ændring betød at Indlandsisens voksede til sin maksimale udbredelse indenfor de seneste 10.000 år og dannede nogle markante morænerygge i landskabet. Den præcise timing af denne isfremrykning er dog dårligt belyst og er primært baseret på usikre historiske kilder. Dette er problematisk da vores klimamodeler i er afhængig af viden om både timingen og responsen af Indlandsisen på den Lille Istid og det betyder at vores fremtidsscenarier for Indlandsisens afsmeltning er usikre.

Det ønsker vi at gøre op med i dette projekt ved at datere moræner fra den Lille Istid ved hjælp af tre nye dateringsmetoder som ikke hidtil har været benyttet i Grønland. 1) Eksponerings og begravelsesdateringer af stenoverflader vha. Optisk Stimuleret Luminescens, 2), Kulstof-14 dateringer af organisk materiale begravet under Lille Istidsmoræner. Resultaterne af de to metoder vil give os en præcis datering af morænerne i sydvest Grønland. De nye resultater vil dermed belyse hvor sensitiv Indlandsisen er på store bratte klimaændringer og det vil kunne bruges til at lave bedre fremtidsscenarier.

DALIA – Dating the Little Ice Age

During the Little Ice Age (LIA) the temperatures in the North Atlantic air temperatures dropped by 1.2-1.5ºC compared to the pre-industrial baseline.

This resulted in the culmination of the Neoglacial readvance of the Greenland ice sheet where it reached its maximum extent after more than 10.000 years. The timing of this advance is however, poorly constrained. We wish to date the LIA moraines using three novel techniques: 1) OSL exposure and burial ages using rock surfaces, 2) 14C dating – boulder “kill” dates.

These results will allow us to determine when the LIA moraines where formed and what climate regime led to their formation in relation to the overall large scale atmospheric circulation patterns in the North Atlantic. This information is crucial in understanding sensitivities and dynamical lag-times leading well into the 20th and 21st Century and as constraint in model predictions of climate change as a response to global warming.

Projektleder

Kurt Kjær
Statens Naturhistoriske Museum

E-mail: [email protected]