Sedimentære processer i det Arktiske Ocean: tektoniske, oceanografiske, glaciale og klimatiske hændelse

Inden for de sidste årtier er havisen i det Arktiske Ocean kraftigt reduceret. Sammen med forudsigelsen af isfrie Arktiske somre i sidste halvdel af det 21. århundrede, har det sat gang i en øget international fokus på forskning i Arktiske klimaforandringer. Der mangler imidlertid en forståelse af hvordan det Arktiske Ocean har udviklet sig tilbage i tiden, og hvordan det har påvirket tidligere tiders klimaforandringer.

Formålet med vores projekt er derfor at studere den geologiske udvikling af det Arktiske Ocean ved at kortlægge sedimenterne, og undersøge hvordan aflejringsforholdene har været påvirket af tidligere tektoniske, oceanografiske, glaciale og klimatiske hændelser. Den hidtidige manglende forståelse af den geologiske udvikling af det Arktiske Ocean skyldes den fjerne beliggenhed og de barske fysiske forhold, hvilket er både en teknologisk og logistisk udfordring for indsamling af data.

Indenfor det sidste årti har landene omkring det Arktiske Ocean imidlertid brugt både tid og penge på kortlægninger i området med det formål at gøre krav på en udvidelse af deres territoriale farvand i henhold til FN’s internationale havretskonvention (UNCLOS – United Nations Convention on the Law of the Sea).

Vi har i vores projekt fået tilladelse til at bruge de nye geofysiske data indsamlet af Canada og Det Danske Kongerige, dvs. seismiske, havbundspenetrerende ekkolod og flerstråle ekkolod data. De fleste af disse data har ikke hidtil været brugt i forskningssammenhænge. De udgør derfor et uudnyttet potentiale, som danner basis for projektets studie af de sedimentære processer i det Arktiske Ocean og koblingen mellem tektonik, havstrømme og tidligere klimaforandringer.

Disse studier vil danne baggrund for en bedre forståelse af de nutidige og fremtidige klimatiske forandringer i det Arktiske Ocean.

Sedimentary processes in the Arctic Ocean: tectonic, oceanographic and climatic implications

The decline in Arctic sea-ice in recent decades together with predictions of ice-free Arctic summers in the second half of the 21st century have turned the Arctic Ocean into the focus of international research on climate change. However, very little is known about the evolution of the Arctic Ocean and its influence on the past global climate.

The main aim of this project is to study the evolution of sedimentary processes in the Arctic Ocean and their relation to tectonic, oceanographic, cryospheric and climatic events. The lack of information regarding the evolution of the Arctic Ocean is mainly due to its remoteness and harsh physical environment, which results in technological and logistical challenges in data acquisition. However, during the last years the circum-Arctic countries have spent a lot of effort to map their extended continental shelf under the legal framework of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

The geophysical data used in this study are mainly made available by Canada and the Kingdom of Denmark and include swath bathymetry, sub-bottom profiles and seismic reflection records. This project makes use of these underutilized datasets to study the sedimentary processes in the Arctic Ocean and their associated feedback factors.

Better knowledge of the sedimentary processes will reveal the coupling between tectonics, ocean currents and climate change in the past to help understanding the present changes in the Arctic.

Projektleder

Lara F. Pérez
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

E-mail: [email protected]